Gıda Teknolojisi Kategorisi Kursları

Çay Harmanlama Elemanı
Hububat İşleme Elemanı
Meydancı ve Zeytin Alıcısı
Sofralık Zeytin Depocusu
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tütün İşleme
Zeytin İşleme Elemanı