BEP HAZIRLA

Öğrenci Bilgileri

Program ve Ders Seçimi

Uzun Dönem Hedef Seçimi

Kısa Dönem Hedef Seçimi

İşleniş Şekli & Arac Gereç & Yöntem ve Teknik

İmza Bölümü

Özel Eğitim Uygulama Okulu Öğretim Programları (1.2.3. Kademe)
Okul Öncesi Özel Eğitim Öğretim Programı
Erken Çocukluk Özel Eğitim Öğretim Programı
İlköğretim ve Ortaöğretim kurumlarında kaynaştırma eğitimi programı
Bireyselleştirilmiş Eğitim Programını bu modül üzerinden ücretsiz olarak hazırlayabilirsiniz.