Welness 1. seviye Kurs Planı

Ücretsiz (52 Saat) Welness 1. seviye Kurs Planı hazırla ve PDF formatında indir. Aşağıdaki sihirbazı kullanarak kursunuzu kolayca planlayın.

MODÜLLER


 • Welness 1. seviye
 • Tarih ve Saat Seçimi  Tatiller
  Resmi tatil günlerini (23 Nisan, 1 Mayıs, 15 Temmuz vb.) belirtmenize gerek yoktur. Bu tarihlerde sistem otomatik olarak kurs planlamayacaktır. 28 Ekim - Arefe günleri gibi yarım gün ders yapılacak günleri buradan seçerek kaç saat ders yapılacağını belirtmeniz gerekmektedir.

  Mesleki Gelişim Modülleri

  Yöntem ve Teknikler

  ** Kursta faydalanacağınız yöntem ve teknikleri seçiniz. (En az 2 tanesi seçilmelidir)
  • Anlatım
  • Beyin Fırtınası
  • Bireysel Çalışma
  • Drama-Benzetim
  • Gezi-Gözlem-Sergi
  • Gösteri
  • Gösterip Yaptırma
  • Ödev-Proje
  • Örnek Olay
  • Problem Çözme
  • Soru-Cevap
  • Tartışma
  • Grup Çalışması
  • Rol Oynama-Canlandırma-Doğaçlama

  Araç ve Gereçler

  ** Kursta faydalanacağınız araç ve gereçleri seçiniz. (En az 2 tanesi seçilmelidir)
  • Dramatizasyon
  • Kuklalar
  • Sergiler
  • Geziler
  • Tahta
  • Pano
  • Poster - Afiş
  • Harita
  • Tepegöz
  • Radyo, teyp, ses bandı
  • CD, video, televizyon
  • Film makinesi
  • Bilgisayar
  • Projeksiyon
  • Kelime Kartları
  • Basılı materyaller
  • Gösteri tahtaları
  • Slaytlar
  • Sanayi Makineleri
  • Zeka Oyunları
  • Güreş Mankeni
  • Güreş Minderi
  • Güreş Ayakkabısı

  Plan Bilgileri

  Welness 1. seviye

  PROGRAMIN AMAÇLARI

  Wellness Birinci Seviye kurs programını bitiren bireyin;
  1. Sağlıklı yaşam, fitness ve wellness’a giriş ilkelerini açıklaması,
  2. Wellness ve sağlıklı yaşam davranışı kazanması,
  3. İlk yardım hedeflerini, ABC kuralını ve RICE yöntemini uygulaması,
  4. Bandajlama ve bantlama tekniklerini uygulaması,
  5. Fiziksel uygunluk ve ölçme tekniklerini açıklaması,
  6. Besin ögeleri hakkında bilgi sahibi olması,
  7. Kalori alımı ve harcanmasını hesaplanması,
  8. Egzersizleri sınıflandırması,
  9. Yaşın değişimi ile egzersiz ilişkisini açıklaması,
  10. Dâhili rahatsızlıklarda (kalp, şeker, tansiyon, kolestrol ve KOAH vs.) egzersiz seçmesi,
  11. Ortopedik rahatsızlıklarda (bel fıtığı, boyun fıtığı vs.) egzersiz seçmesi,
  12. Egzersiz reçetesi hazırlaması,
  13. Egzersiz reçetesini değiştirme kriterlerini açıklaması, 
  14. Bulundukları mekanlarda günlük yaşam egzersizlerini açıklaması,
  15. Egzersiz sırasında nefes kullanımını açıklaması,
  16. Fiziksel uygunluk bileşenleri ve egzersizlerini açıklaması,
  17. Genel antrenman ilkelerini uygulaması,
  18. Wellness grup egzersizlerinde grup düzeni oluşturması,
  19. Wellness grup egzersizlerinde koreografi oluşturması,
  20. Wellness grup egzersizlerinde antrenör/eğitmen yaklaşımını kavraması amaçlanmaktadır.

  EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ 

  Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre görevlendirilirler;
  1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre, Beden Eğitimi Alanı öğretmeni olarak atananlardan Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu veya Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi tarafından verilen 1. Kademe Welness Antrenörlük /Eğitmenlik Belgesine veya 1. Kademe Yardımcı Welness Antrenörlük/Eğitmenlik Belgesine sahip olanlar,
  2. Öğretmen bulunamaması durumunda öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olanlardan Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu veya Gençlik Hizmetleri ve Spor 2 Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi tarafından verilen 1. Kademe Welness antrenörlük /eğitmenlik belgesine veya 1. Kademe Yardımcı Welness Antrenörlük/Eğitmenlik Belgesine sahip olanlar,
  3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile Beden Eğitimi Alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları / fakülte mezunlarından Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu veya Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi tarafından verilen 1. Kademe Welness Antrenörlük /Eğitmenlik Belgesine veya 1. Kademe Yardımcı Welness Antrenörlük/Eğitmenlik Belgesine sahip olanlar,
  4. Beden Eğitimi alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi ve öğretim görevlilerinden Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu veya Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi tarafından verilen 1. Kademe Welness Antrenörlük /Eğitmenlik Belgesine veya 1. Kademe Yardımcı Welness Antrenörlük/Eğitmenlik Belgesine sahip olanlar,
  5. Yukarıda belirtilen şartlara uygun öğretmenin olmadığı durumlarda en az lise mezunu olanlardan Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu veya Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi tarafından verilen en az 1. Kademe Welness Antrenörlük /Eğitmenlik belgesine veya 1. Kademe Yardımcı Welness Antrenörlük/Eğitmenlik Belgesine sahip olanlar, Öğretmen/eğitimci olarak görev almalıdır. 

  BELGELENDİRME
  Kursu başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi düzenlenir.