Ön Muhasebe Kurs Planı

Ücretsiz (357 Saat) Ön Muhasebe Kurs Planı hazırla ve PDF formatında indir. Aşağıdaki sihirbazı kullanarak kursunuzu kolayca planlayın.

MODÜLLER


 • Defter Ve Belgeler
 • Fatura ve Fatura Yerine Geçen Belgeler
 • İşletme Defteri
 • Kıymetli Evraklar Ve Menkul Kıymetler
 • Vergi Dairesi ve Belediye İşlemleri
 • Çalışma Ve Sosyal Güvenlik
 • Sosyal Güvenlik İşlemleri
 • Muhasebe Paket Programına Giriş
 • Muhasebe Paket Programında Ön Muhasebe
 • Paket Programda Muhasebe
 • Tarih ve Saat Seçimi  Tatiller
  Resmi tatil günlerini (23 Nisan, 1 Mayıs, 15 Temmuz vb.) belirtmenize gerek yoktur. Bu tarihlerde sistem otomatik olarak kurs planlamayacaktır. 28 Ekim - Arefe günleri gibi yarım gün ders yapılacak günleri buradan seçerek kaç saat ders yapılacağını belirtmeniz gerekmektedir.

  Mesleki Gelişim Modülleri

  Yöntem ve Teknikler

  ** Kursta faydalanacağınız yöntem ve teknikleri seçiniz. (En az 2 tanesi seçilmelidir)
  • Anlatım
  • Beyin Fırtınası
  • Bireysel Çalışma
  • Drama-Benzetim
  • Gezi-Gözlem-Sergi
  • Gösteri
  • Gösterip Yaptırma
  • Ödev-Proje
  • Örnek Olay
  • Problem Çözme
  • Soru-Cevap
  • Tartışma
  • Grup Çalışması
  • Rol Oynama-Canlandırma-Doğaçlama

  Araç ve Gereçler

  ** Kursta faydalanacağınız araç ve gereçleri seçiniz. (En az 2 tanesi seçilmelidir)
  • Dramatizasyon
  • Kuklalar
  • Sergiler
  • Geziler
  • Tahta
  • Pano
  • Poster - Afiş
  • Harita
  • Tepegöz
  • Radyo, teyp, ses bandı
  • CD, video, televizyon
  • Film makinesi
  • Bilgisayar
  • Projeksiyon
  • Kelime Kartları
  • Basılı materyaller
  • Gösteri tahtaları
  • Slaytlar
  • Sanayi Makineleri
  • Zeka Oyunları
  • Güreş Mankeni
  • Güreş Minderi
  • Güreş Ayakkabısı

  Plan Bilgileri

  Ön Muhasebe

  PROGRAMIN AMAÇLARI

  Ön muhasebe kurs programını tamamlayan bireyin,
  1. Mevzuata uygun ticari defter ve belgeler ile ilgili işlemleri yaparak arşivlemesi,
  2. Mevzuata uygun perakende satış belgelerini, fatura ve irsaliyeyi ile fatura yerine geçen belgeleri düzenlemesi,
  3. Mevzuata uygun işletme defteri kayıtlarını ve işletme hesap özetini yapma,
  4. Mevzuata uygun menkul kıymetlere ilişkin belgeleri düzenlemesi,
  5. Mevzuata uygun vergi dairesi ve belediye ile ilgili işlemleri yapması,
  6. Mevzuata uygun ticaret sicili, mesleki kuruluş ve bakanlık işlemlerini yapması,
  7. Mevzuata uygun işçi, bağımsız çalışan ve devlet memuru statüsünde çalışanların işlemlerini yapması ve belgeleri düzenlemesi,
  8. Muhasebe paket programını çalışma kurallarına göre kurarak yedekleme yapması,
  9. Muhasebe paket program çalışma kurallarına göre ön muhasebe programlarını kullanması,
  10. Muhasebe fişlerine kayıt ve entegrasyon işlemleri ile muhasebe raporlarını alarak devir işlemlerini yapması amaçlanmaktadır.

  EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ

  Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre görevlendirilirler;
  1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre; Muhasebe ve Finansman alan öğretmeni olarak atananlar, • öğretmen bulunamaması durumunda öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olanlar,
  2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile belirlenmiş olan Muhasebe ve Finansman alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları / fakülte mezunları. 
  3. Muhasebe ve Finansman alanında/alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,
  4. Muhasebe ve Finansman bölümü ile ilgili ön lisans mezunu olup en az 1 yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu belgelendirenler,
  5. Mesleki eğitim veren ortaöğretim kurumlarının Muhasebe ve Finansman alanı mezunu veya bu alanda asgari dördüncü seviyede eğitim almış olanlardan en az 3 yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu belgelendirenler.

  BELGELENDİRME
  Kursu başarı ile tamamlayanlara Kurs Bitirme Belgesi, Not Döküm Çizelgesi ve talep edenlere Europass Sertifika Eki verilir.
  Kursu tamamlamadan ayrılanlara başardıkları modülleri gösteren Not Döküm Çizelgesi verilir.