Tekstil Teknolojisi Kategorisi Kursları

Dekatür Presleme İşleri
Fitil (Flayer) Makineci
Hava Jetli Dokuma Makine Bakımcı
Jet Boyamacı
Şardon-Zımpara İşleri
Tarama (Penyöz) Makineci
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Haşıl Makinesi Operatörü
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Pamuk İplikçiliği
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tekstil Boyacılığı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tekstil Ön Terbiyeciliği
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tekstil Sanforculuğu
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yün İplikçiliği
Terbiye Kurutma Makineleri Kullanımı