Kimya Teknolojisi Kategorisi Kursları

Lastik Elemanı
Rafineri Kontrol Elemanı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Deri İşleme
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde İlaç Üretimi
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kord Bezi Üretimi
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Lastik Üretimi
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Su Analizleri
Yaş Deri İşleme Elemanı