Kurs Programları Onayları (10.03.2020)

Kurs Programları Onayları (10.03.2020)

Bakanlık makmının 10.03.2020 tarihli ve 5228018 sayılı onayıyla özel eğitim alanında yeni hazırlanan 30 kurs programı uygulamaya konulmuştur