Kurs Programı Onayları (24.02.2021)

Kurs Programı Onayları (24.02.2021)

17.02.2021 tarihli ve 20834518 sayılı Makam onaylarıyla Başkanlığımızca yeni hazırlanan 4 ve güncellenen 6 kurs programı hayat boyu öğrenme kurumlarında uygulamaya konulmuştur.