Kurs Programı Onayları (05.03.2020)

Kurs Programı Onayları (05.03.2020)

Bakanlık Makamının 05.03.2020 tarihli ve 4855624 sayılı onayıyla yeni hazırlanan 6 ve güncellenen 1 kurs programı programı uygulamaya konulmuş ve bazı kurs programlarının içeriklerinde düzeltmeler yapılmıştır.

Kaynak: www.hbogm.meb.gov.tr