Kurs Program Onayları (27.05.2020)

Kurs Program Onayları (27.05.2020)

Bakanlık Makamının 16.03.2020 tarihli ve 5581366 sayılı onayıyla yeni hazırlanan 5 ve güncellenen 13 kurs programı uygulamaya konulmuş, bazı kurs programlarının içeriklerinde düzenlemeler yapılmış; 18.03.2020 tarihli ve 5672025 sayılı onayıyla Aile ve Evlilik Hayatı Kurs Programı uygulamaya konulmuş ; 13.04.2020 tarihli ve 6346497 sayılı onayıyla özel eğitime gereksinim duyan bireyler için Başkanlığımızca yeni hazırlanan 10 kurs programı uygulamaya konulmuş ve 04.05.2020 tarihli ve 678306sayılı onayıyla da Bakanlığımız ile Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı İş Birliğinde  Aşçı Çırağı Yetiştirilmesine İlişkin Protokol kapsamında kullanılmak üzere yiyecek içecek hizmetleri alanında geliştirilen 62 saat süreli WFP Aşçı Çırağı Gelişim Kurs Programı uygulamaya konulmuştur.

Kaynak: http://hbogm.meb.gov.tr/