Klasik Gitar Eğitimi Kurs Planı

Ücretsiz (240 Saat) Klasik Gitar Eğitimi Kurs Planı hazırla ve PDF formatında indir. Aşağıdaki sihirbazı kullanarak kursunuzu kolayca planlayın.

MODÜLLER


 • Klasik Gitar Eğitimi
 • Tarih ve Saat Seçimi  Tatiller
  Resmi tatil günlerini (23 Nisan, 1 Mayıs, 15 Temmuz vb.) belirtmenize gerek yoktur. Bu tarihlerde sistem otomatik olarak kurs planlamayacaktır. 28 Ekim - Arefe günleri gibi yarım gün ders yapılacak günleri buradan seçerek kaç saat ders yapılacağını belirtmeniz gerekmektedir.

  Mesleki Gelişim Modülleri

  Yöntem ve Teknikler

  ** Kursta faydalanacağınız yöntem ve teknikleri seçiniz. (En az 2 tanesi seçilmelidir)
  • Anlatım
  • Beyin Fırtınası
  • Bireysel Çalışma
  • Drama-Benzetim
  • Gezi-Gözlem-Sergi
  • Gösteri
  • Gösterip Yaptırma
  • Ödev-Proje
  • Örnek Olay
  • Problem Çözme
  • Soru-Cevap
  • Tartışma
  • Grup Çalışması
  • Rol Oynama-Canlandırma-Doğaçlama

  Araç ve Gereçler

  ** Kursta faydalanacağınız araç ve gereçleri seçiniz. (En az 2 tanesi seçilmelidir)
  • Dramatizasyon
  • Kuklalar
  • Sergiler
  • Geziler
  • Tahta
  • Pano
  • Poster - Afiş
  • Harita
  • Tepegöz
  • Radyo, teyp, ses bandı
  • CD, video, televizyon
  • Film makinesi
  • Bilgisayar
  • Projeksiyon
  • Kelime Kartları
  • Basılı materyaller
  • Gösteri tahtaları
  • Slaytlar
  • Sanayi Makineleri
  • Zeka Oyunları
  • Güreş Mankeni
  • Güreş Minderi
  • Güreş Ayakkabısı

  Plan Bilgileri

  Klasik Gitar Eğitimi

  PROGRAMIN AMAÇLARI

  Gitar eğitimini tamamlayan bireyin;
  1. Müziğin temel öğelerini açıklaması,
  2. Gitarda sol anahtarını yatay ve dikey olarak okuma, sağ ve sol el koordinasyon, deşifre, icra, sahne ve performans becerisi kazanmaları,
  3. Müzik yoluyla anlama, anlatma, dinleme ve yaratıcılık becerilerini geliştirmeleri,
  4. Müziğin dünyada ortak bir dil olduğu bilincini kazanmaları,
  5. Klasik ve folklorik türleri ile Türk müziği ve Batı müziği arasındaki fark ve benzerlikleri değerlendirmeleri,
  6. Gitar ile ilgili Türk müziği ve evrensel müzik eserlerinden bir dağarcık oluşturmaları,
  7. Gitarda birinci pozisyonda Apoyando tekniği ile çift ses çalışmalarını uygulaması,
  8. Gitarda Ezgi ve bas partisine dikkat ederek her iki partide yürüyücü çalışmaları uygulaması,
  9. Gitarda legato tekniğini, inici ve çıkıcı dizilerde uygulaması,
  10. Do Majör, La minör, Sol Majör, Mi minör, Fa Majör, Re minör tonlarında Dizi, Kadans, Etüt ve eserleri çalması,
  11. Öğrenilen tüm teknikleri ve konuları içeren, düzeyine uygun etüt ve eserleri çalması, amaçlanmaktadır.

  EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ

  1. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nca yayınlanan Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına göre Atamaya Esas Olan alanı Müzik olan, tercihen ana çalgısı Gitar olan Müzik ile ilgili yükseköğretim programı veya fakülte mezunu olanlar,
  2. Lisans düzeyinde tercihen Gitar eğitimi almış Müzik ile ilgili yükseköğretim programı veya fakülte mezunu olanlar (Devlet Konservatuvarları, Müzik ve Sahne Fakülteleri Mezunları) arasından pedagojik formasyonu olanlar, görevlendirilir.

  BELGELENDİRME
  Kursu başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi düzenlenir.