İngilizce A2 Seviyesi Kurs Planı

Ücretsiz (160 Saat) İngilizce A2 Seviyesi Kurs Planı hazırla ve PDF formatında indir. Aşağıdaki sihirbazı kullanarak kursunuzu kolayca planlayın.

MODÜLLER


 • İngilizce A2 Seviyesi
 • Tarih ve Saat Seçimi  Tatiller
  Resmi tatil günlerini (23 Nisan, 1 Mayıs, 15 Temmuz vb.) belirtmenize gerek yoktur. Bu tarihlerde sistem otomatik olarak kurs planlamayacaktır. 28 Ekim - Arefe günleri gibi yarım gün ders yapılacak günleri buradan seçerek kaç saat ders yapılacağını belirtmeniz gerekmektedir.

  Mesleki Gelişim Modülleri

  Yöntem ve Teknikler

  ** Kursta faydalanacağınız yöntem ve teknikleri seçiniz. (En az 2 tanesi seçilmelidir)
  • Anlatım
  • Beyin Fırtınası
  • Bireysel Çalışma
  • Drama-Benzetim
  • Gezi-Gözlem-Sergi
  • Gösteri
  • Gösterip Yaptırma
  • Ödev-Proje
  • Örnek Olay
  • Problem Çözme
  • Soru-Cevap
  • Tartışma
  • Grup Çalışması
  • Rol Oynama-Canlandırma-Doğaçlama

  Araç ve Gereçler

  ** Kursta faydalanacağınız araç ve gereçleri seçiniz. (En az 2 tanesi seçilmelidir)
  • Dramatizasyon
  • Kuklalar
  • Sergiler
  • Geziler
  • Tahta
  • Pano
  • Poster - Afiş
  • Harita
  • Tepegöz
  • Radyo, teyp, ses bandı
  • CD, video, televizyon
  • Film makinesi
  • Bilgisayar
  • Projeksiyon
  • Kelime Kartları
  • Basılı materyaller
  • Gösteri tahtaları
  • Slaytlar
  • Sanayi Makineleri
  • Zeka Oyunları
  • Güreş Mankeni
  • Güreş Minderi
  • Güreş Ayakkabısı

  Plan Bilgileri

  İngilizce A2 Seviyesi

  PROGRAMININ GENEL AMAÇLARI

  Yabancı Diller A2 Seviyesi İngilizce Kurs Programı; Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi İle Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun’un, 2. maddesi hükmü gereğince Bakanlar Kurulu Kararıyla öğretiminin yapılması kabul edilen yabancı diller için uygulanabilir. Yabancı dil öğretim programı A seviyesi (A1+A2) “Diller için Avrupa Ortak Başvuru Çerçevesi”nde “Temel Dil Kullanıcısı” olarak tanımlanmıştır. A2 seviyesi; dil oğrenenlerin temel gereksinimlerini ifade edebildikleri, bilindik konularda basit bilgi alışverişi yapabildikleri seviyedir. Yaygın Eğitim Kurumları Yabancı Diller A2 Seviyesi İngilizce Kurs Programı ile kursiyerlerin Türk Millî Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkelerine uygun olarak;

  1. Kendileri ve aileleri, alışveriş, görmek istedikleri yerler, meslekler vb. konularda sıkça karşılaşılan ifade ve deyimleri anlamaları,
  2. Kendi tecrübelerini uygun ifade ve deyimlerle anlatabilmeleri,
  3. Gündelik konular hakkında basit bilgi alışverişi yapabilmeleri,
  4. Gündelik işleri yaparken iletişim kurabilmeleri,
  5. Anlık ihtiyaçlarını ve duygularını dile getirebilmeleri,
  6. Geçmişlerini basit ifadeler kullanarak tanımlayabilmeleri,
  7. Çevrelerini betimleyebilmeleri,
  8. Yapılan bir davete uygun karşılık verebilmeleri,
  9. Gelecekteki planlarından bahsedebilmeleri,
  10. Yol tariflerini anlamaları ve yol tarif edebilmeleri amaçlanmaktadır.

  EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ

  Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları kapsamında aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin çizelgede yer alan, alan öğretmenleri esas alınarak;
  A. Öncelikli olarak yaygın eğitim kurumlarına ingilizce öğretmeni olarak atanmış öğretmenler görev almalıdır.
  B. Yaygın eğitim kurumunun kadrolu ingilizce öğretmeni bulunmadığı takdirde Millî Eğitim Bakanlığı’nda ingilizce öğretmeni olarak atanmış öğretmenler görevlendirilir.
  C. Programın uygulanmasında Millî Eğitim Bakanlığı’nda ingilizce öğretmeni olarak atanmış öğretmenlerden yararlanılamadığı durumlarda aşağıdaki niteliklere sahip öğretmenler görevlendirilebilir:
  1) Millî Eğitim Bakanlığı dışından görevlendirilecek öğretmenler için üniversite veya fakültelerin yabancı dil bölümlerinden (ingilizce) mezun olanlardan öğretmenlik formasyon bilgisine sahip olduğunu belgelendirenler.
  2) Üniversite veya fakültelerin diğer bölümlerinden mezun olanlar için;
  a) Öğretmenlik formasyon bilgisine sahip olduğunu ve KPDS/ÜDS/YDS’den 80 ve üzeri puan aldığını veya ÖSYM tarafından “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” esas alınarak, diğer uluslararası sınavlarla KPDS/ÜDS/YDS’de 80 ve üzeri puana denk gelen ingilizce dil bilgisine sahip olduğunu belgelendirenler.
  b) Öğretmenlik formasyon bilgisine sahip olmayanlar için;
  i) İngilizce dil eğitimi verebileceğine dair uluslararası geçerliliği olan dil öğretim sertifikası ile birlikte ve KPDS/ÜDS/YDS’den 80 ve üzeri puan aldığını veya ÖSYM tarafından “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” esas alınarak, diğer uluslararası sınavlarla KPDS/ÜDS/YDS’de 80 ve üzeri puana denk gelen ingilizce dil bilgisine sahip olduğunu belgelendirenler.
  ii)Yabancı dilde ingilizce öğretim yapan yüksek öğretim kurumlarından mezun olup KPDS/ÜDS/YDS’den 80 ve üzeri puan aldığını veya ÖSYM tarafından “Yabancı 6 Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” esas alınarak, diğer uluslararası sınavlarla KPDS/ÜDS/YDS’de 80 ve üzeri puana denk gelen ingilizce dil bilgisine sahip olduğunu belgelendirenler.
  D. Yukarıda sayılan özelliklerde eğitici bulunamadığı hallerde, söz konusu eğiticilerden KPDS/ ÜDS / YDS' den 60 ve üzeri puan aldığını belgeleyenler.

  BELGELENDİRME
   • Kurs programını başarıyla tamamlayanlara Kurs Bitirme Belgesi ve bitirdiği temaları gösterir not döküm çizelgesi verilir.
  • Kurs programını tamamlamadan ayrılanlara, aldıkları temaları gösterir not döküm çizelgesi verilir. • Kurs sonunda öğrendiği bilgileri Avrupa Ortak Dil Kriterlerine göre verilen bir sertifika ile belgelendirmek isteyen kursiyerler, bu sertifika sınavlarını yapmaya yetkili kılınan kurum ve kuruluşlara müracaat edebilirler.