Bilgisayar İşletmenliği (Operatörlüğü) Kurs Planı

Ücretsiz (163 Saat) Bilgisayar İşletmenliği (Operatörlüğü) Kurs Planı hazırla ve PDF formatında indir. Aşağıdaki sihirbazı kullanarak kursunuzu kolayca planlayın.

MODÜLLER


 • Bilgisayara Giriş
 • İnternet ve E-Posta Yönetimi
 • Bilgi Güvenliği Bilinçlendirme Eğitimi
 • Kelime İşlemci
 • Elektronik Tablolama
 • Sunu Hazırlama
 • Tarih ve Saat Seçimi  Tatiller
  Resmi tatil günlerini (23 Nisan, 1 Mayıs, 15 Temmuz vb.) belirtmenize gerek yoktur. Bu tarihlerde sistem otomatik olarak kurs planlamayacaktır. 28 Ekim - Arefe günleri gibi yarım gün ders yapılacak günleri buradan seçerek kaç saat ders yapılacağını belirtmeniz gerekmektedir.

  Mesleki Gelişim Modülleri

  Yöntem ve Teknikler

  ** Kursta faydalanacağınız yöntem ve teknikleri seçiniz. (En az 2 tanesi seçilmelidir)
  • Anlatım
  • Beyin Fırtınası
  • Bireysel Çalışma
  • Drama-Benzetim
  • Gezi-Gözlem-Sergi
  • Gösteri
  • Gösterip Yaptırma
  • Ödev-Proje
  • Örnek Olay
  • Problem Çözme
  • Soru-Cevap
  • Tartışma
  • Grup Çalışması
  • Rol Oynama-Canlandırma-Doğaçlama

  Araç ve Gereçler

  ** Kursta faydalanacağınız araç ve gereçleri seçiniz. (En az 2 tanesi seçilmelidir)
  • Dramatizasyon
  • Kuklalar
  • Sergiler
  • Geziler
  • Tahta
  • Pano
  • Poster - Afiş
  • Harita
  • Tepegöz
  • Radyo, teyp, ses bandı
  • CD, video, televizyon
  • Film makinesi
  • Bilgisayar
  • Projeksiyon
  • Kelime Kartları
  • Basılı materyaller
  • Gösteri tahtaları
  • Slaytlar
  • Sanayi Makineleri
  • Zeka Oyunları
  • Güreş Mankeni
  • Güreş Minderi
  • Güreş Ayakkabısı

  Plan Bilgileri

  Bilgisayar İşletmenliği (Operatörlüğü)

     

  Bilgisayar İşletmenliği Kursunu tamamlayan bireyin;

  1. Bilgi Teknolojisinin temel kavramlarını açıklaması,
  2. Bilgisayarın ilk açılış işlemlerini yapılandırması,
  3. Bilgisayar sistemine uygun işletim sistemini yüklemesi,
  4. Donanım birimi sürücülerini kurması,
  5. İşletim sistemi üzerinde temel işlemleri gerçekleştirmesi,
  6. Yardımcı yazılımları kurması,
  7. İnternet ve temel internet kavramlarını açıklaması,
  8. Web tarayıcı programını kullanması,
  9. E-postayı etkin kullanması,
  10. E-posta adresini bir yönetim programı aracılığı ile takip etmesi,
  11. Bilgi ve siber güvenlik kavramlarını açıklaması,
  12. Bilgisayar ve erişim güvenliğini sağlaması,
  13. Karşılaşılabilecek tehditlere karşı korunması,
  14. İnternet ve ağ güvenliğini sağlaması,
  15. Mobil cihazlarda güvenliği sağlaması, 
  16. Kişisel verilerin korunması ve mahremiyet kavramlarını açıklaması,
  17. İstenilen biçim ve düzende metin belgesi oluşturması,
  18. Belgedeki metne istenilen biçim ve düzeni uygulaması,
  19. Belge içindeki metin diline uygun yazım denetimini yapması,
  20. İstenilen satır/ sütun sayısınca tabloyu belgeye ekleyerek biçimlendirmesi,
  21. İstenilen işe uygun nesneyi belgeye eklemesi,
  22. İstenilen biçim ve düzende elektronik tablo oluşturması,
  23. İstenilen hesaplama işlemini gerekli hücreler üzerinde formülleri kullanarak yapması,
  24. Amaca uygun grafik türünü seçerek grafik oluşturması,
  25. İstenilen formatta belgenin çıktısını alması,
  26. İstenilen işe uygun, içerik ve görselliğin bütünlük sağladığı sunular hazırlaması,
  27. Görsel içeriği zengin dinamik sunular hazırlaması,
  28. Fotoğrafları kullanarak gösteri dosyası oluşturması amaçlanmaktadır.

  EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ 

  Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre görevlendirilirler;
  1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre Bilişim Teknolojileri;
  a. Alan öğretmeni olarak atananlar;
  b. Emekli alan öğretmenleri,
  c. Alan öğretmeni olarak atanabilecek nitelikte olanlar,
  2. Bilişim Teknolojileri alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,
  3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge ile Bilişim Teknolojileri alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları/fakülte mezunları,
  4. Bilişim Teknolojileri ile ilgili önlisans programlarından mezunu olup alanında en az 1 yıllık meslek deneyimi olduğunu belgelendirenler,
  5. Mesleki ve Teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarının Bilişim Teknolojileri alanı mezunu veya bu alanda asgari dördüncü seviyede eğitim almış olanlardan en az 3 yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu belgelendirenler.
  BELGELENDİRME
  Kurs programını başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi, not döküm çizelgesi ve talep edenlere Europass Sertifika Eki verilir.
  Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir. 

                                                                                                                              Örnek Plan İndir