Bağlama (Bozuk Düzen) Kurs Planı

Ücretsiz (180 Saat) Bağlama (Bozuk Düzen) Kurs Planı hazırla ve PDF formatında indir. Aşağıdaki sihirbazı kullanarak kursunuzu kolayca planlayın.

MODÜLLER


 • Bağlama (Bozuk Düzen)
 • Tarih ve Saat Seçimi  Tatiller
  Resmi tatil günlerini (23 Nisan, 1 Mayıs, 15 Temmuz vb.) belirtmenize gerek yoktur. Bu tarihlerde sistem otomatik olarak kurs planlamayacaktır. 28 Ekim - Arefe günleri gibi yarım gün ders yapılacak günleri buradan seçerek kaç saat ders yapılacağını belirtmeniz gerekmektedir.

  Mesleki Gelişim Modülleri

  Yöntem ve Teknikler

  ** Kursta faydalanacağınız yöntem ve teknikleri seçiniz. (En az 2 tanesi seçilmelidir)
  • Anlatım
  • Beyin Fırtınası
  • Bireysel Çalışma
  • Drama-Benzetim
  • Gezi-Gözlem-Sergi
  • Gösteri
  • Gösterip Yaptırma
  • Ödev-Proje
  • Örnek Olay
  • Problem Çözme
  • Soru-Cevap
  • Tartışma
  • Grup Çalışması
  • Rol Oynama-Canlandırma-Doğaçlama

  Araç ve Gereçler

  ** Kursta faydalanacağınız araç ve gereçleri seçiniz. (En az 2 tanesi seçilmelidir)
  • Dramatizasyon
  • Kuklalar
  • Sergiler
  • Geziler
  • Tahta
  • Pano
  • Poster - Afiş
  • Harita
  • Tepegöz
  • Radyo, teyp, ses bandı
  • CD, video, televizyon
  • Film makinesi
  • Bilgisayar
  • Projeksiyon
  • Kelime Kartları
  • Basılı materyaller
  • Gösteri tahtaları
  • Slaytlar
  • Sanayi Makineleri
  • Zeka Oyunları
  • Güreş Mankeni
  • Güreş Minderi
  • Güreş Ayakkabısı

  Plan Bilgileri

  Bağlama (Bozuk Düzen)

  PROGRAMIN AMAÇLARI

  Bağlama (Bozuk Düzen) kursunu bitiren bireyin;
  1. Bağlamayı tanıması, bağlamanın tarihsel gelişimi, yapısal özellikleri, ölçüleri ve bağlamada düzenleri açıklaması,
  2. Sol elle bağlama tutuşu, sağ elle tezene tutuşu, perdelere basış, sol ve sağ ellerdeki yanlış pozisyonlar ve tezene ile çalışmalarını geliştirmesi,
  3. Bozuk düzende nota yerlerini ve parmak numaralarını kavraması ve uygulaması,
  4. Bozuk düzende dört onaltılık, sekizlik, onaltılık, senkoplu, noktalı sekizlik ve onaltılık tartım kalıplarını ve tezene vuruşlarını kavraması ve uygulaması,
  5. Bozuk düzende iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz ve dokuz zamanlı ritim kalıplarını kavraması,
  6. Bozuk düzende makamın tanımını, dörtlü ve beşlilerden oluştuğunu, inici ve çıkıcı özellikte olduğunu, karar (durak), güçlü, yeden ve tiz karar perdelerden oluştuğunu açıklaması,
  7. Bozuk düzende Hüseynî (Kerem), Rast ve Saba (Derbeder-Kalenderî), Kürdî ve Hicaz (Garip) dizilerinden oluştuğunu açıklaması,
  8. Bozuk düzende Hüseynî (Kerem) dizisini seslendirmesi,
  9. Bozuk düzende Rast ve Saba (Derbeder-Kalenderî) dizisini seslendirmesi
  10. Bağlama düzeninde Kürdî ve Hicaz (Garip) dizisini seslendirmesi
  11. Bozuk düzene uygun Türk Halk Müziği eserlerinden bir repertuvar oluşturması,
  12. Sağ ve sol el koordinasyon becerisi, temiz ses elde etme, tezene vuruşlarını uygulama, deşifre becerisi ve yorumlaması amaçlanmaktadır.

  EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ

  Kurs programının uygulanmasında öncelik sırasına göre;
  1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre, Müzik öğretmeni olarak atananlar; öğretmen bulunamaması durumunda öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olanlar,
  2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile Müzik Alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları / fakülte mezunları,
  3. Müzik Alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,
  4. En az lise mezunu olup, en az 1 yıl (eğitim öğretim yılı) bağlama eğitimi aldığına veya bağlama eğitimi verdiğine ilişkin belgeye sahip olanlar,
  5. Yöresinde mahalli sanatçı olarak tanınan kişiler veya bu çalgının kaynak kişisi olarak bilinenler Eğitimci olarak görevlendirilir

  BELGELENDİRME
  Kursu başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi düzenlenir.