Kurs Programı Onayları (31.05.2019)

Kurs Programı Onayları (31.05.2019)

Bakanlık Makamının 31.05.2019 tarihli ve 10853407 sayılı onayıyla; din eğitimi alanındaki 19 adet yeni kurs programının yaygın eğitim kurumlarında uygulanması, programların Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde yayınlanması ve e-Yaygın Sisteminde tanımlanarak uygulamaya konulması uygun bulunmuştur.