Kurs Programı Onayları (26.09.2019)

Kurs Programı Onayları (26.09.2019)

Bakanlık Makamının 17.09.2019 tarihli ve 17226779 ve  17226146 sayılı  ve 24.09.2019 tarihli ve 17993892 sayılı onaylarıyla 11 kurs programı uygulamaya konulmuş, 2 kurs programı güncellenmiş ve 6 kurs programı da uygulamadan kaldırılmıştır. Yine Bakanlık Makamının 24.09.2019 tarihli 17993843 sayılı onayıyla halk oyunları kurs programlarının eğitici nitelikleri güncellenmiştir.

Kaynak: www.hbogm.meb.gov.tr