Kurs Programı Onayları (17.06.2019)

Kurs Programı Onayları (17.06.2019)

Bakanlık Makamının 17.06.2019 tarihli ve 11434547 sayılı onayıyla; 11 adet yeni kurs programının yaygın eğitim kurumlarında uygulanması, programların Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde yayınlanması ve e-Yaygın Sisteminde tanımlanarak uygulamaya konulması uygun bulunmuştur.


Kaynak: www.hbogm.meb.gov.tr